Wektory życia

to zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych,
umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki wpływ na przyszłość mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąć dojrzałość do miłości? Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne? Jak się przygotować do rodzicielstwa? Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami?


„Wektory życia” przygotowane zostały w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, priorytet V. koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, pod kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Aktualności

img
Rekomendacje MEiN

Szanowni Państwo, do realizacji rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 jest zobowiązany również Minister Edukacji i Nauki...

POBIERZ DOKUMENT
img
List Minister Marzeny Machałek do Kuratorów Oświaty

Szanowni Państwo Kuratorzy, kontynuując współpracę w zakresie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022–2026...

POBIERZ DOKUMENT
img
Najnowszy raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022

POBIERZ RAPORT

O Wektorach Życia

„Wektory życia” - projekt realizowany w formie warsztatów psychoedukacyjnych, dla których przygotowano dwanaście różnorodnych scenariuszy. Bazują na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, w tym aplikacjach webowych.

„Wektory życia” opierają się na najnowszych badaniach naukowych z dziedziny medycyny, biologii, psychologii, pedagogiki.


Program otrzymał rekomendacje ekspertów w zakresie:

 • merytoryczno-dydaktycznym - od dr hab. Marty Komorowskiej-Pudło (psychoterapeuty, doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii i doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki);
 • naukowym - od dr Emilii Lichtenberg-Kokoszki (doktora nauk humanistycznych w zakresie edukacji zdrowotnej, dyplomowanej położnej);
 • medycznym - od dr. n. med. Radosława Bernarda Maksyma (ginekologa, androloga).

Adresowany jest do uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych.


Program zawiera następujące treści:

 • Każdy krok ma znaczenie – uczestnicy zajęć uświadamiają sobie, że każda decyzja ma swoje konsekwencje, a realizowanie ważnych celów wymaga wysiłku, by je osiągnąć;
 • Przedwczesna inicjacja seksualna - zajęcia obrazują konsekwencje zachowań ryzykownych na przykładzie wczesnej inicjacji seksualnej;
 • Słów kilka o miłości – zajęcia ukazują istotę budowania trwałych relacji osobowych i kształtowania postawy miłości;
 • Tajniki płodności – zajęcia uświadamiają uczniom wartość płodności w kontekście przyszłego rodzicielstwa;
 • Metody planowania rodziny – uczestnicy zajęć poznają różne metody planowania rodziny i dokonują ich oceny pod kątem metody idealnej;
 • Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową – zajęcia uświadamiają młodzieży zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowane chorobami przenoszonymi drogą płciową;
 • Postawa wobec życia – zajęcia ukazują, w jaki sposób myślenie wpływa na zachowania i postawy (i odwrotnie);
 • Azymut na małżeństwo i rodzinę – zajęcia uzmysławiają uczniom, jaki wpływ na planowanie przyszłości ma dojrzałość człowieka i jego stosunek do życia;
 • Troska o rozwój dziecka - zajęcia pokazują korzyści wynikające ze świadomego zaplanowania potomstwa i racjonalnego (w optymalnym wieku) planowania rodziny;
 • Współczesne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny – uczestnicy zajęć uświadamiają sobie, że małżeństwo i rodzina wymaga pielęgnacji, troski i czujności wobec współczesnych zagrożeń;
 • Postaw na zdrowie – zajęcia uświadamiają młodzieży jak istotny wpływ na zdrowie człowieka ma jego styl życia;
 • Miłość 2.0 - uczestnicy zajęć utwierdzają się w przekonaniu, że kształtowanie postawy miłości wymaga osobistego zaangażowania w budowanie osobowych relacji.

Warsztaty „Wektory życia” poprowadzą przeszkoleni realizatorzy wyposażeni w scenariusze zajęć wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz kompletem pomocy dydaktycznych zgromadzonych w Niezbędniku.

Realizatorzy programu to doświadczeni i dobrze wyszkoleni nauczyciele, pedagodzy lub psycholodzy szkolni, którzy doskonalili umiejętności i kompetencje niezbędne do rzetelnej realizacji warsztatów, podczas 30-godzinnego szkolenia, prowadzonego przez przygotowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji trenerów wojewódzkich programu „Wektory życia”.


Materiały informacyjne

 • Ulotka (PDF, 4.77 MB)

 • Plakat (PDF, 4.46 MB)

 • Co zyskuje szkoła realizująca warsztaty?

  • Program psychoprofilaktyczny, skonstruowany zgodnie z rekomendacjami specjalistów, w odniesieniu do obecnego stanu zdrowia psychicznego młodzieży,
  • Wzbogacenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły o działania zapobiegające uzależnieniom, podejmowaniu zachowań ryzykownych i depresji wśród uczniów,
  • Przygotowanego do realizacji programu nauczyciela,
  • Pomoce dydaktyczne do wielokrotnego wykorzystania.

  Zapraszamy nauczycieli realizatorów na:

  • 30 godzinne szkolenie w formule blended – learning (link do informacji)
  • refundowane z budżetu państwa
  • realizowane poprzez ośrodki doskonalenia nauczycieli
  • w pakiecie wyposażenie do realizacji zajęć w szkołach

  Jak się zapisać:

  • Sprawdź informacje na stronach Kuratorium
  • Zgłoś się do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
  • Kontakt do koordynatora ORE

  W trudnym dla młodzieży okresie przechodzenia od dzieciństwa ku dorosłości, obecność rodziców ma wyjątkowe znaczenie. Choć młodzież do tego otwarcie się nie przyznaje, to potrzebuje dorosłych, którzy będą wsparciem i ochroną. Dlatego rekomendujemy psychoprofilaktyczny program „Wektory życia”, który jest wyjściem naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodzieży w zakresie dojrzewania do miłości i przygotowania się do dorosłego życia oraz stanowi wsparcie rodziców w wychowaniu prorodzinnym. Z tego powodu uprzejmie prosimy o zachęcanie młodzieży do udziału w programie.

  Jakie korzyści niesie program dla rodziców?

  • Wsparcie w wychowaniu prorodzinnym i seksualnym
  • Bodziec do podjęcia z dziećmi rozmów na ważne życiowe tematy
  • Możliwość zacieśnienia i pogłębienia relacji rodzinnych i więzi z dzieckiem
  • Współdziałanie w zakresie ochrony dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, mogących mieć wpływ na ich życie i zdrowie teraz i w przyszłości

  Warsztaty to odpowiedź na potrzeby budowania stabilnych relacji, udanego życia rodzinnego i osobistego poczucia szczęścia.

  Co daje uczestnictwo w zajęciach?

  • Klimat sprzyjający refleksji na temat miłości, wartości życia, seksualności, zdrowia prokreacyjnego, małżeństwa i rodziny.
  • Możliwość zweryfikowania nieprawdziwych informacji na temat zdrowia prokreacyjnego uzyskiwanych od rówieśników lub w Internecie.
  • Przestrzeń do kształtowania postaw i budowania hierarchii wartości.
  • Pogłębienie relacji koleżeńskich i integrację zespołów klasowych.
  • Doskonalenie kompetencji społecznych.

  Subskrybuj nasz Newsletter!