Wektory życia

to zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych,
umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki wpływ na przyszłość mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąć dojrzałość do miłości? Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne? Jak się przygotować do rodzicielstwa? Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami?


„Wektory życia” przygotowane zostały w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, priorytet V. koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, pod kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Aktualności

img
Plan kursów - Wektory życia na rok 2023

Poniżej prezentujemy plan kursów Wektory Życia na rok 2023.

POBIERZ PLAN KURSÓW
img
Rekomendacje MEiN

Szanowni Państwo, do realizacji rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 jest zobowiązany również Minister Edukacji i Nauki...

POBIERZ DOKUMENT
img
List Minister Marzeny Machałek do Kuratorów Oświaty

Szanowni Państwo Kuratorzy, kontynuując współpracę w zakresie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022–2026...

POBIERZ DOKUMENT
img
Najnowszy raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022

POBIERZ RAPORT

O Wektorach Życia

„Wektory życia” - projekt realizowany w formie warsztatów psychoedukacyjnych, dla których przygotowano dwanaście różnorodnych scenariuszy. Bazują na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, w tym aplikacjach webowych.

„Wektory życia” opierają się na najnowszych badaniach naukowych z dziedziny medycyny, biologii, psychologii, pedagogiki.


Program otrzymał rekomendacje ekspertów w zakresie:

 • merytoryczno-dydaktycznym - od dr hab. Marty Komorowskiej-Pudło (psychoterapeuty, doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii i doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki);
 • naukowym - od dr Emilii Lichtenberg-Kokoszki (doktora nauk humanistycznych w zakresie edukacji zdrowotnej, dyplomowanej położnej);
 • medycznym - od dr. n. med. Radosława Bernarda Maksyma (ginekologa, androloga).

Adresowany jest do uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych.


Program zawiera następujące treści:

 • Każdy krok ma znaczenie – uczestnicy zajęć uświadamiają sobie, że każda decyzja ma swoje konsekwencje, a realizowanie ważnych celów wymaga wysiłku, by je osiągnąć;
 • Przedwczesna inicjacja seksualna - zajęcia obrazują konsekwencje zachowań ryzykownych na przykładzie wczesnej inicjacji seksualnej;
 • Słów kilka o miłości – zajęcia ukazują istotę budowania trwałych relacji osobowych i kształtowania postawy miłości;
 • Tajniki płodności – zajęcia uświadamiają uczniom wartość płodności w kontekście przyszłego rodzicielstwa;
 • Metody planowania rodziny – uczestnicy zajęć poznają różne metody planowania rodziny i dokonują ich oceny pod kątem metody idealnej;
 • Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową – zajęcia uświadamiają młodzieży zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowane chorobami przenoszonymi drogą płciową;
 • Postawa wobec życia – zajęcia ukazują, w jaki sposób myślenie wpływa na zachowania i postawy (i odwrotnie);
 • Azymut na małżeństwo i rodzinę – zajęcia uzmysławiają uczniom, jaki wpływ na planowanie przyszłości ma dojrzałość człowieka i jego stosunek do życia;
 • Troska o rozwój dziecka - zajęcia pokazują korzyści wynikające ze świadomego zaplanowania potomstwa i racjonalnego (w optymalnym wieku) planowania rodziny;
 • Współczesne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny – uczestnicy zajęć uświadamiają sobie, że małżeństwo i rodzina wymaga pielęgnacji, troski i czujności wobec współczesnych zagrożeń;
 • Postaw na zdrowie – zajęcia uświadamiają młodzieży jak istotny wpływ na zdrowie człowieka ma jego styl życia;
 • Miłość 2.0 - uczestnicy zajęć utwierdzają się w przekonaniu, że kształtowanie postawy miłości wymaga osobistego zaangażowania w budowanie osobowych relacji.

Warsztaty „Wektory życia” poprowadzą przeszkoleni realizatorzy wyposażeni w scenariusze zajęć wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz kompletem pomocy dydaktycznych zgromadzonych w Niezbędniku.

Realizatorzy programu to doświadczeni i dobrze wyszkoleni nauczyciele, pedagodzy lub psycholodzy szkolni, którzy doskonalili umiejętności i kompetencje niezbędne do rzetelnej realizacji warsztatów, podczas 30-godzinnego szkolenia, prowadzonego przez przygotowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji trenerów wojewódzkich programu „Wektory życia”.


Materiały informacyjne

 • Ulotka (PDF, 4.77 MB)

 • Plakat (PDF, 4.46 MB)

 • Logotypy do pobrania

 • Logotypy programu Wektory Życia (ZIP, 1.74 MB)

 • Logotypy programu „Za życiem” (ZIP, 0.72 MB)

 • Logotypy Ministerstwa Edukacji i Nauki (ZIP, 0.98 MB)

 • Co zyskuje szkoła realizująca warsztaty?

  • Program psychoprofilaktyczny, skonstruowany zgodnie z rekomendacjami specjalistów, w odniesieniu do obecnego stanu zdrowia psychicznego młodzieży,
  • Wzbogacenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły o działania zapobiegające uzależnieniom, podejmowaniu zachowań ryzykownych i depresji wśród uczniów,
  • Przygotowanego do realizacji programu nauczyciela,
  • Pomoce dydaktyczne do wielokrotnego wykorzystania.

  Zapraszamy nauczycieli realizatorów na:

  • 30 godzinne szkolenie w formule blended – learning (link do informacji)
  • refundowane z budżetu państwa
  • realizowane poprzez ośrodki doskonalenia nauczycieli
  • w pakiecie wyposażenie do realizacji zajęć w szkołach

  Jak się zapisać:

  • Sprawdź informacje na stronach Kuratorium
  • Zgłoś się do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
  • Kontakt do koordynatora ORE

  W trudnym dla młodzieży okresie przechodzenia od dzieciństwa ku dorosłości, obecność rodziców ma wyjątkowe znaczenie. Choć młodzież do tego otwarcie się nie przyznaje, to potrzebuje dorosłych, którzy będą wsparciem i ochroną. Dlatego rekomendujemy psychoprofilaktyczny program „Wektory życia”, który jest wyjściem naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodzieży w zakresie dojrzewania do miłości i przygotowania się do dorosłego życia oraz stanowi wsparcie rodziców w wychowaniu prorodzinnym. Z tego powodu uprzejmie prosimy o zachęcanie młodzieży do udziału w programie.

  Jakie korzyści niesie program dla rodziców?

  • Wsparcie w wychowaniu prorodzinnym i seksualnym
  • Bodziec do podjęcia z dziećmi rozmów na ważne życiowe tematy
  • Możliwość zacieśnienia i pogłębienia relacji rodzinnych i więzi z dzieckiem
  • Współdziałanie w zakresie ochrony dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, mogących mieć wpływ na ich życie i zdrowie teraz i w przyszłości

  Warsztaty to odpowiedź na potrzeby budowania stabilnych relacji, udanego życia rodzinnego i osobistego poczucia szczęścia.

  Co daje uczestnictwo w zajęciach?

  • Klimat sprzyjający refleksji na temat miłości, wartości życia, seksualności, zdrowia prokreacyjnego, małżeństwa i rodziny.
  • Możliwość zweryfikowania nieprawdziwych informacji na temat zdrowia prokreacyjnego uzyskiwanych od rówieśników lub w Internecie.
  • Przestrzeń do kształtowania postaw i budowania hierarchii wartości.
  • Pogłębienie relacji koleżeńskich i integrację zespołów klasowych.
  • Doskonalenie kompetencji społecznych.

  Subskrybuj nasz Newsletter!